انقلاب جنسی زیر پوست شهر؟!/ پدر مددکاری اجتماعی ایران: انقلاب جنسی در کار نیست؛ آسیب های اجتماعی رنگ عوض می کنند

۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۰

خبرها آنقدر تلخ است و آنقدر پی در پی که فرصتی برای تجزیه و تحلیلی هم باقی نمی گذارد. هر بار تیتر تازه ای از اخبار تجاوز به ویژه تجاوز به کودکان بر رروی خروجی خبرگزاری ها قرار می گیرد و هر بار میزان هشدارها و اطلاع رسانی ها به طریقی افزایش می یابد اما […]

خبرها آنقدر تلخ است و آنقدر پی در پی که فرصتی برای تجزیه و تحلیلی هم باقی نمی گذارد. هر بار تیتر تازه ای از اخبار تجاوز به ویژه تجاوز به کودکان بر رروی خروجی خبرگزاری ها قرار می گیرد و هر بار میزان هشدارها و اطلاع رسانی ها به طریقی افزایش می یابد اما هنوز هم خبری از کاهش این دست اخبار تکان دهنده نیست. نگرانی ها روز به روز بیشتر به دل چنگ می زنند و خانواده های درمانده برای لحظه به لحظه کودکانشان ترس دارند بی آنکه بدانند واقعا باید از چه کسی ترسید و برای پیشگیری از آسیب تجاوز به کودکان چه راهکارهایی وجود دارد. رییس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران آسیب های اجتماعی را قابل تبدیل به یکدیگر ذکر کرد و گفت: وقتی به هر یک از آسیب های اجتماعی بی توجهی شود آن آسیب می تواند به آسیب های دیگر تبدیل شود.

دکتر مصطفی اقلیما در گفتگو با شفقنا، با اشاره به افزایش اخبار تجاوزات و به ویزه تجاوز به کودکان در سال های اخیر اظهار داشت: از قدیم در کشور ما و در همه جای دنیا میزانی از تجاوز به کودکان وجود داشته اما در سال های اخیر با افزایش آمار آسیب های اجتماعی مانند طلاق، بیکاری و فقر مهر و محبت در خانواده ها کاهش یافته و افراد کمتر با مفاهیم انسانی رشد می کنند.

وی به آمارهای بالای بیکاری از یک سو و نبود امنیت شغلی از سوی دیگر اشاره کرد و افزود: در شرایطی که نزدیک به ۸۰درصد از فارغ التحصیلان بیکار هستند یا شغل مطمئنی ندارد، درآمد افراد تکافوی زندگی آنها را نمی کند، آموزش ها نادرست است و نظارت اجتماعی و حاکمیت قانون کاهش یافته فشارهای روی افراد در جایی خود را نشان می دهد. یکی به دزدی دست می زند، یکی به روسپی گری روی می آورد و یکی هم به کودکان تجاوز می کند.

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟